Eczacılık 

Eczacılık fakültelerinde, 5 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan; ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan kişilere eczacı (ecza: ilaç, eczacı: ilaç ile uğraşan) denir.

GÖREVLER

Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır, – İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır,- Farmakologlar ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar, – İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metodlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar, – Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır, – Kanda ilaç düzeyini belirler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  • Eczacı olmak isteyenlerin;
  • Genel akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip,
  • Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
  • Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli,
  • Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacılar genellikle üniversitelerde, hastanelerde, eczanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla ve hastalarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur. – Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler. – Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler. -İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma-geliştirme laboratuarında çalışabilirler. – Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler. MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Meslek eğitimi bütün üniversitelerin Tıp Fakülteleri ve Eczacılık Fakülteleri ve Farmakoloji Ana Bilim dallarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Eczacılık fakültesi mezunu olmakla ve ya Tıp fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmakla

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eczacılık fakülteleri Farmakognozi (bitkisel-hayvansal ilaç hammaddeleriyle ilgilidir), Farmakoloji (ilaçların vücut üzerindeki etkilerini inceler), Farmasotik Teknoloji (ilaçların üretim teknikleriyle ilgilidir), Farmasötik kimya (ilaç hammadddelerinin sentezlenmesiyle ilgilidir) gibi anabilim dallarında ve meslekle ilgili diğer bilimlerde eğitim verir. Bu mesleğe mensup kişiler serbest eczacılık (eczane eczacılığı) yapabilir; ilaç endüstrisinde AR-GE, üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma, pazarlama gibi birimlerinde görev alabilir, hastane eczanelerinde mesul müdürlük yapabilir ve ayrıca kamu kuruluşlarında ya da ecza depolarında mesleğini icra edebilir. Son yıllarda önem kazanan “klinik eczacılık”ın ta Macaristan’ daki Eczacılık Fakültelerinde okutulan önemli bir derstir. İlaçların üretimini, dağıtımını, geliştirmesini ve insan vücudundaki etkileşmeleri inceleyen bilim dalıdır. Eczacılıkla ilgili anabilim ve bilim dalları İlaçların keşfedilmesiyle birlikte bitkisel ilaçların yapımında otların ve yaprakların dövülerek ezilmesinde kullanılan havan ve eli Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü: • Genel kimya • Analitik kimya • Biyokimya • Farmasotik mikrobiyoloji • Farmasotik botanik Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü: • Farmasotik Kimya • Farmakognozi • Farmakoloji • Farmasotik toksikoloji Eczacılık Teknolojisi Bölümü: • Farmasotik Teknoloji o Farmakokinetik • Farmasotik Biyoteknoloji • Kozmetoloji • Radyofarmasi

MESLEKTE İLERLEME

Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler..

MENU