Yurtdışında tıp eğitimi alanlar için zorunlu devlet hizmeti var mı?

5/81

Yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanlar da aynı Türkiye’de bir tıp fakültesini bitiren öğrenciler gibi zorunlu hizmete tabidir. Yurtdışında tıp okuyanların mecburi hizmetten muafiyetine ilişkin bir başbakanlık genelgesi yayınlanmasına rağmen 2006 yılında bu genelge Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak, iptal edilmiş ve yürütmesi durdurulmuştur.

Yapılan açıklamada bu yurtdışında okuyan öğrencilerin yurtiçinde okuyan öğrencilerden ayrı bir hakka tabi tutulmasının anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu belirtilmiiştir..

Arkadaşkarınla paylaş:

MENU